Neo4j GraphTour 4 februari 2020

Rob de Kruyk is op dinsdag 4 februari, toen dat nog kon, naar de GraphTour van Neo4j geweest in Amsterdam. Tijdens dit event is de nieuwe versie van Neo4j is gelanceerd: Neo4j 4.0

Neo4j is een graph database platform en biedt grofweg 3 functies:

1. data opslag: native opslag van data in een grafen-structuur, waardoor relaties, maar ook properties van entiteiten niet op voorhand gemodelleerd hoeven worden; dit biedt ook vele mogelijkheden voor de opslag van big data.

2. data visualisatie: weergave van relaties op een intuïtief duidelijke manier en snel kunnen zoeken en filteren

3. data analyse: Graph Data Science, bijvoorbeeld kunnen analyseren welke actoren de grootste invloed hebben in een bepaald deel van een netwerk of juist een verbindende factor zijn tussen verschillende delen.

 

Opvallendste nieuwe inzicht voor mij is, dat door analyse verkregen kenmerken, die iets zeggen over de relaties in een netwerk (zoals bijv. mate van invloed of mate van verbinder zijn) als features aan een machine learning model kunnen worden toegevoegd!